Benedykt XVI o sporcie

 • List do uczestników sympozjum

  30 czerwca 2014

  Al Venerato Fratello Stanisław Card. Ryłko, Presidente del Pontificio Consiglio per i Laici. Dal Vaticano, 3 Novembre 2009 Con vero piacere, invio un cordiale saluto a Lei, al Segretario, ai collaboratori del Pontificio Consiglio per i Laici, ai rappresenteinti degli Organismi Cattolici che operano ne1 mondo dello sport, ai responsabili delle associazioni sportive internazionali e nazionali e a tutti coloro...

  czytaj wiecej...
 • O wychowawczej roli sportu

  30 czerwca 2014

  Aktywność sportowa należy do środków, które prowadzą do harmonijnego rozwoju osoby i jej doskonalenia moralnego - powiedział 15 listopada 2010 roku Benedykt XVI do grupy instruktorów narciarskich. Ojciec Święty przypomniał, że sport uprawiany z pasją i poczuciem etycznym nie tylko przyczynia się do nauki zdrowego współzawodnictwa, lecz także staje się szkołą pogłębienia wartości humanistycznych i chrześcijańskich. Zaznaczył, że rolą instruktorów...

  czytaj wiecej...