Leksykon Olimpijczyków Polskich 1924-2006

Bogdan Muszyński, Warszawa, 2006

Leksykon Olimpijczyków Polskich 1924-2006