Regulamin XXVI Mistrzostw Polski Księży w tenisie stołowym

 Regulamin XXVI Mistrzostw Polski Księży w tenisie stołowym

29-31 marca 2016 roku, Głębokie

CELE:

 • wyłonienie najlepszych zawodników w poszczególnych kategoriach wiekowych
 • popularyzacja wśród księży zainteresowania sportowym trybem życia.
 • promocja Gniezna i okolic
 • integracja społeczności przez sport.
 • Kuria Metropolitalne w Gnieźnie
 • Urząd Gminy w Kiszkowie
 • Gospodarstwo rolne Aleksandra i Marcina  Kujawskich
 • Parafialny Klub Sportowy w Sławnie
 • 29 – 31 marca 2016 r.
 • We wtorek: Hala Widowiskowo – Sportowa w Kiszkowie
 • W środę i czwartek: Hala Sportowa w Głębokiem
 • W  Mistrzostwach Polski  uczestniczą: księża diecezjalni i zakonni  oraz bracia zakonni.
 • Wszyscy uczestnicy muszą posiadać zaświadczenie lekarskie lub podpisane deklaracje o braku przeciwwskazań do udziału w tego typu rozgrywkach.
 • Zgłoszenia  udziału w Mistrzostwach Polski prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres: tel.: 61  427 71 92 ks. Ryszard Gillas; marcos2@interia.pl,  tel.: 67 284 32 25  ks. Marek Piosik
 • Zgłoszenia  przyjmujemy do 22.03. 2016 r. W razie wszelkich  pytań  prosimy o kontakt telefoniczny.
 • Uczestnicy wznoszą opłatę wpisową w wysokości 300 zl.
 • Zawody zostaną rozegrane zgodnie z przepisami PZTS
 • System rozgrywek uzależniony jest od liczby zgłoszeń! Drużynę stanowią zawodnicy jednej diecezji oraz zakonnicy różnych zgromadzeń! Nie może w drużynie grać zakonnik z księdzem diecezjalnym. Drużyna składa się z 2 do 4 zawodników. Zawodnicy rezerwowi mogą wystąpić w danym meczu tylko w grze podwójnej. W kolejnym meczu mogą być zawodnikami podstawowymi. Zawody rozgrywamy do trzech wygranych setów.
  • Kolejność gier jest następująca:
  • Mecz rozgrywany jest do trzech zwycięstw!
  • System do dwóch przegranych meczów. Jeżeli w danej kategorii wiekowej wystartuje 6 lub mniej zawodników – system „każdy z każdym”.
  • I kat.  ur. w 1981  i młodsi  
  • II kat.  1980 –  1971
  • III kat. 1970 – 1961
  • IV kat. 1960 – 1951
  • V kat.  1950 i starsi
  • VI kat. dla początkujących, niezależnie od wieku
  • Open
  • Organizator zastrzega sobie możliwość zmian poszczególnych kategorii. Zawody zostaną rozegrane na 8 stołach. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu w zależności od ilości startujących zawodników. Wszelkie protesty rozstrzygane będą przez sędziego głównego i organizatorów. Opieka medyczna – dyżur pełnić będzie ratownik medyczny. Obowiązuje miękkie obuwie sportowe a także sportowy strój. Najlepsi zawodnicy w rozgrywkach drużynowych i indywidualnych otrzymają medale, dyplomy i puchary.

 ORGANIZATORZY:

 • Kuria Metropolitalne w Gnieźnie
 • Urząd Gminy w Kiszkowie
 • Gospodarstwo rolne Aleksandra i Marcina  Kujawskich
 • Parafialny Klub Sportowy w Sławnie
 • 29 – 31 marca 2016 r.
 • We wtorek: Hala Widowiskowo – Sportowa w Kiszkowie
 • W środę i czwartek: Hala Sportowa w Głębokiem

TERMIN:

 • 29 – 31 marca 2016 r.

MIEJSCE:

 • We wtorek: Hala Widowiskowo – Sportowa w Kiszkowie
 • W środę i czwartek: Hala Sportowa w Głębokiem

WARUNKI  UCZESTNICTWA

 • W  Mistrzostwach Polski  uczestniczą: księża diecezjalni i zakonni  oraz bracia zakonni.
 • Wszyscy uczestnicy muszą posiadać zaświadczenie lekarskie lub podpisane deklaracje o braku przeciwwskazań do udziału w tego typu rozgrywkach.
 • Zgłoszenia  udziału w Mistrzostwach Polski prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres: tel.: 61  427 71 92 ks. Ryszard Gillas; marcos2@interia.pl,  tel.: 67 284 32 25  ks. Marek Piosik
 • Zgłoszenia  przyjmujemy do 22.03. 2016 r. W razie wszelkich  pytań  prosimy o kontakt telefoniczny.
 • Uczestnicy wznoszą opłatę wpisową w wysokości 300 zl.

 

ZASADY PRZEPROWADZENIA ROZGRYWEK:

 

 • Zawody zostaną rozegrane zgodnie z przepisami PZTS

 

Turniej drużynowy

 • System rozgrywek uzależniony jest od liczby zgłoszeń! Drużynę stanowią zawodnicy jednej diecezji oraz zakonnicy różnych zgromadzeń! Nie może w drużynie grać zakonnik z księdzem diecezjalnym. Drużyna składa się z 2 do 4 zawodników. Zawodnicy rezerwowi mogą wystąpić w danym meczu tylko w grze podwójnej. W kolejnym meczu mogą być zawodnikami podstawowymi. Zawody rozgrywamy do trzech wygranych setów.
  • Kolejność gier jest następująca:

I gry                         II gra                           III gry

A – X              Gra podwójna                        A – Y

B – Y                                                             B – X

Mecz rozgrywany jest do trzech zwycięstw

Turniej indywidualny

 • System do dwóch przegranych meczów. Jeżeli w danej kategorii wiekowej wystartuje 6 lub mniej zawodników – system „każdy z każdym”.
 • I kat.  ur. w 1981  i młodsi  
 • II kat.  1980 –  1971
 • III kat. 1970 – 1961
 • IV kat. 1960 – 1951
 • V kat.  1950 i starsi
 • VI kat. dla początkujących, niezależnie od wieku
 • Open

Kategorie wiekowe (minimum 3 grających):

 • I kat.  ur. w 1981  i młodsi  
 • II kat.  1980 –  1971
 • III kat. 1970 – 1961
 • IV kat. 1960 – 1951
 • V kat.  1950 i starsi
 • VI kat. dla początkujących, niezależnie od wieku
 • Open

Inne:

 • Organizator zastrzega sobie możliwość zmian poszczególnych kategorii. Zawody zostaną rozegrane na 8 stołach. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu w zależności od ilości startujących zawodników. Wszelkie protesty rozstrzygane będą przez sędziego głównego i organizatorów. Opieka medyczna – dyżur pełnić będzie ratownik medyczny. Obowiązuje miękkie obuwie sportowe a także sportowy strój. Najlepsi zawodnicy w rozgrywkach drużynowych i indywidualnych otrzymają medale, dyplomy i puchary.

 

PLAN MISTRZOSTW

29 marca 2016 r.:

15.00–  odprawa techniczna w Kiszkowie

15.30– rozpoczęcie turnieju drużynowego

30 marca 2016 r.:

10.00 – uroczyste otwarcie MP w Głębokiem

10.30 – rozpoczęcie turnieju open + kategorie wiekowe

31 marca 2016 r.:

10.00 – gry finałowe i zakończenie MP w Głębokiem